Pàgines

diumenge, 13 d’octubre de 2013

La lectura en veu alta

És suficient que el lector digui, oralitzi o pronunciï el text per dir-ne lectura en veu alta? Què més cal perquè la lectura en veu alta sigui eficient, clara, entenedora...?

By hans s

A tots, en algun moment o altre, algun lector o llegidor eficient ens ha pogut captivar amb una lectura en veu alta. Potser recordem i tot el lloc on va produir-se i l’impacte i la sensació en escoltar-lo. Llegir en veu alta no és només la veu, sinó també les pauses, els silencis, l’actitud del lector, la mirada, les entonacions, el ritme, la velocitat, l’articulació...

Per això proposem alguns recursos útils en les pràctiques de lectura en veu alta amb la finalitat d’adquirir confiança i d’acostar la comprensió al receptor.

  1. Llegir vol dir comprendre. Qualsevol lector, quan llegeix, dóna significat al text, l’interpreta, l’entén. Consegüentment, l’objectiu de qualsevol lectura en veu alta, ha de ser: Apropar i facilitar la comprensió del text que llegim a algú altre. 
  2. Reconèixer la intencionalitat de l’autor del text perquè puguem evidenciar-ho en la lectura. 
  3. Recollir l’atenció de l’auditori. Saber obrir i tancar el text oral, tenint en compte la importància del moment immediatament previ i posterior a la lectura. 
  4. Respectar les unitats de significat de què es componen les frases (com ara no fragmentar el subjecte, per llarg que sigui; els complements del nom, etc.) 
  5. Canviar la velocitat durant la lectura de manera que pugui llegir-se més de pressa la informació que no es consideri rellevant o alentint la lectura en la informació important. 
  6. Fragmentar sil·làbicament una paraula o expressió que es vulgui destacar. 
  7. Marcar amb canvis de to la informació rellevant del text. 
  8. Entonar de forma ascendent les frases interrogatives i admiratives. 
  9. Entonar de forma descendent els finals de frase afirmativa. 
  10. Avançar la mirada en el text per evitar vacil·lacions o interrupcions.

Basat en: FERRAN, F. “La lectura en veu alta, un recurs pont entre l’escrit i l’oral”, dins Actes de les Jornades sobre l’ensenyament de la llengua oral”, 8 i 9 d’octubre de 1997, UB.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada