Pàgines

dimarts, 21 de setembre de 2010

Avaluar resultats de Competència lingüística

 Des de l’àrea de llengua ens recomanem seguir la pauta següent:

· Resultat entre 0 i 3’5.Indispensable cursar el curs del primer semestre i el del segon
· Resultat entre 3’6 i 5.Indispensable cursar el curs del segon semestre
· Resultat entre 5’1 i 7.Aconsellable cursar el curs del segon semestre


Cal recordar que si milloren la competència lingüística, també millorarem el rendiment acadèmic.

Foto de: http://www.flickr.com/photos/courosa/